Corona maatregelen

donderdag 30 juli 2020

Ziehier een mededeling van de handbalfederatie ivm Corona.Van zodra er meer duidelijkheid is zal Handbal Tongeren communiceren hoe de trainingen de komende maand zullen verlopen.

Tijdens een uitzonderlijke crisisvergadering met vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Handbalbond, de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball werd beslist dat alle nationale en regionale competities voor senioren en jeugd in eerste instantie worden uitgesteld tot begin oktober 2020. In functie van de evolutie van de gezondheidscrisis is een bijkomend uitstel niet uitgesloten. Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden is tot begin september niet mogelijk. Voor wat betreft de BENE-League, de grensoverschrijdende handbalcompetitie met zes Belgische en vijf Nederlandse ploegen, zit later deze week de Raad van Toezicht samen om tot een gezamenlijk besluit te komen.

Voor wat betreft het organiseren van trainingen hebben de verschillende federaties geen beslissingsrecht. Het is aan de clubs om te beslissen of ze wel of niet trainen, rekening houdend met de voorschriften van de lokale overheden. Als er getraind wordt dan adviseren de KBHB, de VHV en de LFH om dit zoveel mogelijk outdoor te doen, contacten zoveel als mogelijk trachten te vermijden, de regels betreffende sociale afstand houden zo goed mogelijk proberen na te leven en steeds te zorgen voor een goede handhygiëne. Bovenvermelde maatregelen hebben ook impact op alle nationale en regionale selecties. Die werking wordt opgeschort tot begin oktober en kan nadien eventueel ook verlengd worden.

Van zodra er meer duidelijkheid is over de competitiestart van de BENE-League, zal ook dit via de gebruikelijke kanalen meegedeeld worden.

 

Alle nieuws

Fotogalerij

Alles bekijken
Sponsors bedrijven logo's