Zoeken
  • Handbal Tongeren

BENE-League in ingekorte vorm?

BENE-League mikt op een ingekorte competitie of een Final Four.


De BENE-League organisatie ziet, na overleg met de Belgische en Nederlandse

clubs en omwille van de huidige gezondheidscrisis, af van een normaal

verloop van de grensoverschrijdende competitie. De BENE-League organisatie

hoopt om ofwel een ingekorte competitie vanaf half mei tot eind juni te

kunnen organiseren ofwel een Final Four. Half maart 2021 wordt hieromtrent

een definitieve beslissing genomen.


De gezondheidscrisis, de genomen maatregelen en de manier waarop de

politici daarmee omgaan zijn in elk land anders. Het vergemakkelijkt de

organisatie van de grensoverschrijdende competitie allerminst. “Wij hebben,

via het BENE-League platform, online overlegd met de deelnemende clubs aan

de BENE-League”, zegt Michel Kranzen, voorzitter van de Raad van Toezicht.

“De elf deelnemers hebben geadviseerd dat zowel in België als in Nederland

moet worden gestart met hun eigen nationale competities, in welke vorm dan

ook. Gezien de omstandigheden nemen wij dit advies over maar tegelijkertijd

willen wij de BENE-League niet zomaar opgeven.”


De BENE-League organisatie heeft twee pistes uitgewerkt die enig perspectief