top of page
Zoeken
  • Handbal Tongeren

BENE-League in ingekorte vorm?

BENE-League mikt op een ingekorte competitie of een Final Four.


De BENE-League organisatie ziet, na overleg met de Belgische en Nederlandse

clubs en omwille van de huidige gezondheidscrisis, af van een normaal

verloop van de grensoverschrijdende competitie. De BENE-League organisatie

hoopt om ofwel een ingekorte competitie vanaf half mei tot eind juni te

kunnen organiseren ofwel een Final Four. Half maart 2021 wordt hieromtrent

een definitieve beslissing genomen.


De gezondheidscrisis, de genomen maatregelen en de manier waarop de

politici daarmee omgaan zijn in elk land anders. Het vergemakkelijkt de

organisatie van de grensoverschrijdende competitie allerminst. “Wij hebben,

via het BENE-League platform, online overlegd met de deelnemende clubs aan

de BENE-League”, zegt Michel Kranzen, voorzitter van de Raad van Toezicht.

“De elf deelnemers hebben geadviseerd dat zowel in België als in Nederland

moet worden gestart met hun eigen nationale competities, in welke vorm dan

ook. Gezien de omstandigheden nemen wij dit advies over maar tegelijkertijd

willen wij de BENE-League niet zomaar opgeven.”


De BENE-League organisatie heeft twee pistes uitgewerkt die enig perspectief

bieden aan de clubs. “De eerste mogelijkheid is om vanaf half mei tot eind juni

een ingekorte competitie onder strikte voorwaarden te organiseren. Een

tweede optie is om alleen een Final Four te spelen met de eerste twee ploegen

uit elke nationale competitie.” aldus Gesinus Huistra, manager van de BENELeague.


Op 15 maart 2021 wordt de toestand van de gezondheidscrisis geëvalueerd en

wordt beslist of de BENE-League daadwerkelijk een vervolg krijgt en in welke

vorm dat dan zal zijn.

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page