top of page
Privacy disclaimer

Uw persoonsgegevens worden door HandbalClub Tongeren verwerkt, voor ledenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en voor marketing doeleinden, gerelateerd aan onze club, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via deze pagina of via info@handbaltongeren.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

bottom of page